Om gezondheidsredenen is de organisatie opgeheven.